בית העם הטמפלרי ובית הספר הטמפלרי
צילום: אורית סימן טוב

בית העם הטמפלרי ובית הספר הטמפלרי

שנת בנייה: 1869 ו־1902; שימור המבנים והסבתם למוזיאון: אדריכל דגן מושלי, 2004.