בניין העירייה: השקת האירוע ופתיחת התערוכה "הכרמל" של סטפני קלוס

בניין העירייה: השקת האירוע ופתיחת התערוכה "הכרמל" של סטפני קלוס