בנק אנגלו פלשתינה
צילום: אורית סימן טוב

בנק אנגלו פלשתינה

אדריכל: אלכסנדר ברוולד, 1928