סיור: מגינת אמה לגן ג'ולי, הנשים של רחובות הדר
צילום: אורית סימן טוב

סיור: מגינת אמה לגן ג'ולי, הנשים של רחובות הדר