ההיסטוריה של כיכר היינריך היינה
צילום: יוסי סטייבל

ההיסטוריה של כיכר היינריך היינה