המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון

המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארנסון

  • בניין אמדו, המחלקה לארכיטקטורה ובינוי ערים, קומה 2, חדר 221, קריית הטכניון.

ביקור בארכיון המרכז לחקר המורשת הבנויה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון הכולל אוספים נדירים שנשמרו בו מימיו הראשונים של הטכניון כגון אוסף הספרים הנדירים של אלכסנדר ברוולד (אדריכל הבניין ההיסטורי של טכניון), אוסף נגטיבים על זכוכית המתארים הקמת מבני ציבורי בתקופת המנדט הבריטי ואוסף פרויקטים של סטודנטים משנות ה־60 ואילך. כן יוצגו אוספים שנקלטו בארכיון בשנים האחרונות כגון אוסף משרד יער ואוסף אדריכל שמואל יבין.

מפגש מוגבל ל־15 הבאים הראשונים.

המרכז לחקר המורשת הבנויה על שם אבי ושרה ארנסון_Berwald_Tecnion