הסקייטפארק
צילום: אבי לוזיה

הסקייטפארק

תכנון: אבי לוזיה בשיתוף משרד האדריכלים גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי, 2016