"לישון עם תריס פתוח" – השקת ספר אמן ותערוכה

"לישון עם תריס פתוח" – השקת ספר אמן ותערוכה

אור שלומן ועופר טיסר