להתרשם מהבאוהאוס: סדנת רישום
רחוב הנביאים, איה אורבך

להתרשם מהבאוהאוס: סדנת רישום