פרפורמנס קעקוע: "מעגלים"
שוק תלפיות, ארכיון העיר חיפה

פרפורמנס קעקוע: "מעגלים"

אמנית הדיו אליזבט קרוגלוב