קוסמופוליטי בכרמל

קוסמופוליטי בכרמל

  • נקודת מפגש: רחוב התשבי 23.

סיור עם אדריכלית השימור נעה שק, תושבת השכונה ועורכת סקר השימור לכרמל הצרפתי ולרמת התשבי מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. הסיור יתמקד במבנים בולטים בשכונה, במאפיינים של הסגנון הבינלאומי בכרמל הצרפתי ובמופע המקומי של הסגנון הבינלאומי הערבי.

הסיור יעבור ברחובות התשבי, עובדיה, בית אל, היובל וטשרניחובסקי, לצד בתים שתכננו אדריכלים שונים עבור בעלי בתים ממגוון קבוצות ועדות המשקפות את המגוון הקוסמופוליטי של חיפה המנדטורית.

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.