קפוארה אנגולה בהדר
רודה קפוארה ברחבת בית הקרנות בשבת, בהשתתפות הקהל

קפוארה אנגולה בהדר