קריית הטכניון כמוזיאון לאדריכלות ישראלית
צילומים: אורית סימן טוב

קריית הטכניון כמוזיאון לאדריכלות ישראלית