שבת באודיטוריום הדריון: שיח גלריה, מפגש וסרט
"נשות הבאוהאוס" Photo: Erich Consemüller‚ Klassik Stiftung Weimar / © Dr. Stephan Consemüller

שבת באודיטוריום הדריון: שיח גלריה, מפגש וסרט