שימור בש' קטנה
שוק תלפיות, 1939, באדיבות ארכיון שיכון ובינוי

שימור בש' קטנה