שימור בש' קטנה
שוק תלפיות, 1939, באדיבות ארכיון שיכון ובינוי

שימור בש' קטנה

  • נקודת מפגש: בכניסה לשוק תלפיות מכיוון רחוב סירקין

דיון פעיל בשאלות מהו שימור מקיים ומהי פעולת שימור, שיתקיים תוך כדי סיור במבנה האיקוני של שוק תלפיות. הסיור יכלול שיחה על ההרס, על ההזנחה ועל השינויים האידיאולוגיים, החברתיים והכלכליים וכן על ערכים ואתגרים. יועלו בו תהיות כגון מה שומרים ובעבור מי?

בסיור שבהדרכת דליה נחמן פרחי, אדריכלית ומרצה בטכניון ובבצלאל והאדריכלית נועה גנץ, יוצג גם קורס אינטרדיסציפלינרי שהתקיים בטכניון ועסק בשיקום המבנה ובתוצריו.

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.