הפינה הבינלאומית
צילום: חיים זינגר

הפינה הבינלאומית