Place making: מקרה שדרות הנדיב
צילום: דוד אלחנתי

Place making: מקרה שדרות הנדיב

  • /
  • נקודת מפגש: שדרות הנדיב 2, בתחילת השדרה.

שדרות הנדיב הן רחוב חיפאי ותיק שלאורכו בתי מידות בסגנון הבינלאומי. בסיור עם אדריכל הנוף סיון אורנאי ממשרד דוד אלחנתי אדריכלות נוף, יוצגו ההיסטוריה של השדרות, השיפוץ שעברו ב־2013 והאתגרים שעמם התמודדו המתכננים, בהם השבת השדרה להולכי הרגל, יצירת מקומות שהייה ומשחק, הסדרת מקומות חניה ושדרוג התשתיות. משך הסיור כ־45 דקות.

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם.