נועם תורן: "מטאור בוהק יאיר את דרכו של הפועל"
נועם תורן, "מטאור בוהק יאיר את דרכו של הפועל"

נועם תורן: "מטאור בוהק יאיר את דרכו של הפועל"

מארגנים: לאה אביר, אדם חאג' יחיא