הבית ברחוב נגה 8
מתוך תיק התיעוד לבניין באדיבות אדריכל גיורא סולר

הבית ברחוב נגה 8

אדריכל: לאופולד קרקואר, 1938