מקום לשירה: 90 שנה לספר "חדר משלך"
צילום: אייל לבקוביץ

מקום לשירה: 90 שנה לספר "חדר משלך"