היחידה להצלת יצירות אבודות
היחידה להצלת יצירות אבודות. הצבה

היחידה להצלת יצירות אבודות

פרפורמנס בשיתוף הקהל בשוק תלפיות